I miljöstugan får du endast kasta hushållssopor, men vi vet att en flytt kan innebära mycket skräp och grovsopor. Känner du dig osäker på vad du får och inte får kasta i miljöstugan, åk till en återvinningscentral där finns det kärl för både grovsopor och hushållsopor. Där kan du också få hjälp om du är osäker på hur du ska sortera.

Här på Uppsala Vattens webbsida hittar du alla återvinningscentraler.