Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (ej PDF-format). Ändringen är enligt en ny europeisk standard och hanteras av Myndigheten för digital förvaltning.

För att underlätta för våra leverantörer så har Uppsalahem valt att använda Pagero för att ta emot elektroniska fakturor. På Uppsalahems portal återfinns den information som behövs för att komma igång. Du hittar portalen här. 

De av våra leverantörer som ännu inte har någon lösning för att skicka e-fakturor kan göra det kostnadsfritt via Uppsalahems portal.

Mer information om den nya lagen hittar du på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida www.digg.se