Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottslighet och därmed öka trygghet och trivsel i bostadsområden. Grannsamverkan syftar till att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslighet genom att de boende i området blir mer uppmärksamma och också får kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av bland andra Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Hyresgästföreningen och flera försäkringsbolag.

De boende måste engagera sig

Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området. Uppsalahem uppmuntrar Grannsamverkan i våra bostadsområden och intresserade hyresgäster får gärna höra av sig till sitt lokala besökskontor.

Mer information om Grannsamverkan finns här.