Vi har olika typer av kontrakt, ett av dem är korttidskontrakt. Våra korttidskontrakt hyrs som alla våra andra bostäder ut genom Uppsala Bostadsförmedling och det är samma godkännandekriterier på hyresgästerna som hyr på korttidskontrakt som på tillsvidarekontrakt.

Vad är ett korttidskontrakt?

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga man har ingen rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. I dessa lägenheter är även underhållet stoppat men självklart fixar vi felanmälningar som i vilken bostad som helst.

Hur länge går det att bo på korttidskontrakt?

Det går aldrig att säga på förhand hur länge man får bo på kvar. Att bo med korttidskontrakt innebär att man alltid får vara beredd på att vi kan behöva bostaden och då är det en kalendermånads uppsägningstid som gäller.

Det finns två tillfällen då vi kan behöva säga upp ett korttidskontrakt, då vi behöver renovera bostaden eller ifall vi behöver bostaden för att evakuera en annan hyresgäst med tillsvidarekontrakt dit.

Varför har vi korttidskontrakt?

Många gånger under en renovering går det inte att bo kvar i lägenheten eftersom bostaden förvandlas till en arbetsplats. Korttidskontrakt har vi då för att kunna erbjuda ett tillfälligt boende till våra hyresgäster så länge som renoveringen av den ordinarie bostaden pågår. Att ha tillgång till lägenheter med korttidskontrakt är därför nödvändigt för oss för att kunna genomföra renoveringen.