Din hyra betalas sista vardagen innan varje månads början. Saknas en avi kan du alltid kontakta lokaler@uppsalahem.se så hjälper vi dig.