Kraven på en elinstallationer ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 40-50 år sedan likaså har elanvändningen ökat under årens lopp. Då krävs en renovering.

Över åren har materialet i elinstallationerna åldrats och kablar blir hårda och spricker det innebär att de inte längre skyddar vid beröring. Renoveringar av äldre elsystem, kan ske i samband med en större renovering av ett helt hus eller som en enskild insats om en elanläggningen bedöms vara i så dåligt skick att det är fara för person och egendom.
 
Vid en el-renovering byter vi ut den gamla elcentralen mot en ny. Alla el, elkablar byts ut, både i väggarna och de kablar som du ser även lamputtag, strömbrytare och doslock byts ut.  När det här jobbet genomförs så blir det alltid lite skador på målning och tapeter på grund av att de nya uttagen inte är exakt likadana som de gamla.
 
Den 1 April 2018 trädde även en ny EU standard i kraft, gällande installation av lamputtag. De nya lamputtagen har en utformning och passar inte med de gamla lamppropparna. Enligt lag så behöver vi byta till den nya standarden när vi renoverar. Succesivt  kommer de här nya lamputtagen komma ut i handeln.