Klimatförändringarna i världen beror på utsläpp av växthusgaser och eftersom en stor del av världens energianvändning sker i byggnader kan vi göra en betydelsefull insats.

Ett viktigt inriktningsbeslut för oss var att ansluta alla nyproducerade lägenheter till koldioxidneutral fjärrvärme. Det innebär förenklat att Vattenfall använder biobränsle istället för fossil energi vilket gör att koldioxidutsläppen minskas med ca 740 kg per lägenhet.

Internt energikrav

Alla bostäder förbrukar mer eller mindre energi, för exempelvis för uppvärmning, ventilation och vattentillförsel. I Sverige har Boverket satt upp byggregler som kräver att nybyggda bostäder inte ska förbruka mer energi än 90 kWh per kvadratmeter och år. Det tycker vi är bra, men vi vill bygga ännu bättre bostäder. Därför har vi ett internt energikrav på max 60 kWh per kvadratmeter och år. Det är ett hårt satt mål som vi uppnår genom en rad klimatsmarta investeringar.

Andra sätt vi spar energi i våra fastigheter

• Återvinningen av värme i ventilationsluft.
• Energieffektiva fönster.
• Bättre isolering i väggar, tak och golv.
• Bättre täthet så att luft inte läcker in eller ut någonstans.
• Energieffektiv fastighetsbelysning.
• Datoriserade styrsystem av installationer.
• Individuell varm- och kallvattenmätning.
• Installation av vitvaror med låg energiförbrukning.
• Kranar och toaletter är snålspolande.

Du kan göra skillnad

Om du bor i ett hus med individuell mätning av varm- och kallvatten kan du påverka både din månadskostnad och din förbrukning av vatten. Vår erfarenhet visar att den totala förbrukningen av vatten minskar med mellan 10 - 30% med individuell vattenmätning!