Det finns bara ett jordklot och det ska räcka åt oss alla. Vi tar ett stort ansvar för klimatet och miljön.

I vissa av våra områden tar hyresgästerna själva tar hand om yttre skötsel och tillsyn av området.

Vi har möjlighet att påverka människor och andra företag och sporras av att se vad andra åstadkommer inom miljöområdet. Här är några av våra aktiviteter och projekt som vi är extra stolta över.

Vi bygger miljösmarta hem

Vi bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och ställer miljökrav på materialen. Alla våra nybyggda hus har hög miljöstandard och uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Linnéhuset är ett av våra hus som har certifierats med Miljöbyggnad Silver

Vi minskar klimatpåverkan

Uppvärmning av alla bostäder står för största delen av vår direkta klimatpåverkan. Tack vare energieffektiviseringar och lägre utsläpp från fjärrvärmen har vi minskat vår totala klimatpåverkan med 40 procent från år 2004. En extra insats för klimatet är att vi sedan 2013 köper biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme till alla nya byggnader.

Vi minskar energianvändningen

Vi jobbar ständigt med att minska energianvändningen, till exempel genom att installera energisnål LED-belysning, individuell mätning av vatten och genom energibesparande renoveringar. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med 17,4 %. Läs mer om hur vi skapar energieffektiva bostäder

Vi inspirerar till att leva klimaträtt 

Uppsalahem och ICA tog initiativ till pilotprojektet Klimaträtt som syftade till att göra det enklare att minska klimatavtrycket i vardagen. Under ett halvår testade hyresgäster att mäta sitt klimatavtryck i en mobilapp. Projektet resulterade i att aktiva deltagare minskade sitt klimatavtryck med hela 31%. Se filmen om projektet

Vi har ett eget vindkraftverk

Uppsalahems eget vindkraftverk står på Nötåsen utanför Sundsvall. Produktionen under 2017 var 6,2 miljoner kWh vilket motsvarar cirka 30 % av elen som behövs till hissar, tvättstugor belysning med mera i våra hus. Den el som Uppsalahem köper kommer från ursprungsmärkt vattenkraft. 

Nordens största solcellsfasad på bostadshus

Fasaden på Frodeparken är täckt av solcellspaneler som producerar omkring 70 000 kWh per år. Det motsvarar knappt 30 lägenheters genomsnittliga årsförbrukning av hushållsel. Genom att producera förnybar energi bidrar vi aktivt till att minska vår klimatpåverkan. Frodeparken är även Uppsalas första Svanenmärkta hem.

Vi är miljöcertifierade

Vi är certifierade enligt standarden ISO 14001. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och strävar efter ständig förbättring. Fokus ligger på de områden där vi har störst miljöpåverkan: energi, produkter och avfall. Här kan du läsa vår miljöpolicy och våra miljömål. Sedan 2015 hållbarhetsredovisar vi enligt det internationella ramverket GRI. Läs vår hållbarhetsredovisning här.

Vi ger ut grön obligation för hållbart byggande

2015 gav vi för första gången ut en grön obligation. Genom att köpa gröna obligationer kan investerare bidra till en bättre miljö. Obligationen syftar till att finansiera nyproduktion av byggnader med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Läs mer.