För att få el i din lägenhet behöver du teckna två abonnemang: ett för elnätet (du måste teckna med det bolaget som äger elnätet) och ett abonnemang för själva elen (då kan du välja fritt).

Vattenfall äger elnätet hos nästan alla våra fastigheter. Om du bor i Björklinge eller Bälinge är det Upplands energi som äger elnätet.

Behöver du göra en anmälan om nytt elabonnemang? Hör av dig direkt till Vattenfall på 020-82 00 00 eller Upplands energi på 018-67 84 00. Ibland efterfrågar de anläggnings-ID, men vi har inte anläggnings-ID på våra lägenheter. Lämna istället ditt lägenhetsnummer som du hittar på kontraktet. Om Vattenfall ändå efterfrågar anläggnings-ID kan du be dem att kontakta oss för mer information. 

Efter att du tecknat avtal om elnätet kan du fritt köpa elavtal hos valfri elleverantör. 

Obs! Tänk på att du själv måste säga upp avtalet den dag du flyttar.

Välj gärna el märkt med Bra Miljöval

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning, som kärnkraft och fossilel, samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.
  • Du minskar din klimatpåverkan.
  • Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.