Det beror på att hela eller delar av din hyra inte är betald. Då får du ett sms, runt den 3-7:e dagen i månaden som en påminnelse. Om du redan betalat hela hyran så kan du bortse från detta SMS. Om du är osäker logga in och titta på din hyresavi

Smset får du endast om du har ett registrerat mobilnummer. Kontrollera på mina sidor om du har rätt nummer.

Du hittar din hyresavi under Min lägenhet under Mina fakturor.