Har du förlorat en nyckel så måste du meddela Uppsalahem om detta. Då måste låsen bytas och det är en kostnad du som hyresgäst står för.