För att mäta om rummet håller rätt temperatur är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Du mäter temperaturen i mitten av rummet ca 1,5 meter upp från golvet. Är det 20 grader har du en normal inomhustemperatur.

Äger du ingen termometer så kan du kostnadsfritt hämta ut en sådan på ditt närmaste områdeskontor. Om temperaturen understiger 20 grader så kommer vi självklart ut och hjälper dig.  Tänk på att det kan ta en liten stund innan värmen kommer igång vid snabba temperaturskiftningar.