Om det finns en extra-nyckel i ditt tublås kan vi hjälpa dig, annars måste du vända dig till Great Security som hjälper dig. På kvällar och helger kan du ta kontakt med vår jour på telefonnummer 018-727 36 00.

Kostnaden för utryckningen och det arbete som behövs kommer du själv att få betala för. Du kan kolla med din hemförsäkring vad som gäller i ditt fall. Kom ihåg att vi endast kan öppna för kontraktsinnehavaren, som ska kunna legitimera sig.