Om det finns en extra-nyckel i ditt tublås kan vi hjälpa dig, annars måste du vända dig till Certego som hjälper dig. På kvällar och helger kan du ta kontakt med vår jour på telefonnummer 018-727 36 00.

Kostnaden för utryckningen och det arbete som behövs kommer du själv att få betala för. Du kan kolla med din hemförsäkring vad som gäller i ditt fall. Kom ihåg att vi endast kan öppna för kontraktsinnehavaren, som ska kunna legitimera sig.