Är det fel som måste åtgärdas direkt, ska du göra en felanmälan. Är du missnöjd med städningen är det viktigt att du hör av dig inom två dagar. Gällande skicket på lägenheten har du åtta dagar på dig att lämna in dina synpunkter via felanmälan.