För att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd av Uppsalahem. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi godkänt det. Ta alltid kontakt med Uppsalahem om du tänker ändra inriktning.