Just nu pågår renovering på Granitvägen. Om något av det här arbetet påverkar dig som boende så kommer du att få information från oss.

Arbetet med renoveringen kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00-16.00. Vi har gjort flertalet av åtgärderna klara på Granitvägen 12. För tillfället pågår arbeten på Granitvägen 10 och 8 för att sedan gå vidare till hus 6 och slutligen hus 4. 

På Granitvägen 10 pågår arbete med balkonger samt fönsterbyten. Omdragning av el i lägenheterna görs på Granitvägen 8 samt att vi utför en del arbeten på Granitvägen 12 som ej kunnat utföras tidigare.

Renovering av hissar är aktuell enligt nedan:

Granitvägen 8A: 7 juni – 23 juni
Granitvägen 8B: 27 juni – 15 juli