Just nu pågår renovering på Granitvägen. Om något av det här arbetet påverkar dig som boende så kommer du att få information från oss.

Arbetet med renoveringen kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00-16.00. Vi har påbörjat arbetet på Granitvägen 12 och går sedan vidare till Granitvägen 10, 8, 6 och slutligen hus 4. Parallellt med detta renoveras tomma lägenheter på olika adresser och berörda trapphus aviseras om detta.