Renoveringen på Granitvägen är nu avslutad. I januari 2021 påbörjade vi renoveringarna på Granitvägen. Tanken var att vi skulle börja med renoveringen hemma hos hyresgästerna på Granitvägen 12, men våra planer fick snabbt göras om för att vi skulle kunna följa riktlinjerna för Covid-19 som gällde under hela 2021.

Det innebar att vi istället började renovera gemensamma utrymmen, tomma lägenheter och utföra markarbeten. Det här var ett sätt för Uppsalahem att kunna ta hand om våra fastigheter och forsätta renovera trots att många delar av samhället stängde ner. Det innebar även att vi kunde ge våra upphandlade entreprenörer arbete samtidigt som många företag blev påverkade av pandemin.

Den 9 februari 2022 togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Det innbar att Uppsalahem kunde börja renovera hyresgästernas lägenheter. De första husen blev färdiga under hösten 2022 och de sista lägenheterna under sensommaren 2023.

Uppsalahem har sammanlagt varit inne och renoverat i hyresgästernas lägenheter under 9 dagar utspritt på 2,5 månad.

När renoveringen var färdig slutbesiktades husen hösten 2023.