Uppsalahem har som kommunägt företag en styrelse vars politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige. Som representant för Uppsalahem ingår bolagets vd.

Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen sammanträder vanligen sju gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens presidium för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Vid behov hålls extra styrelse- och presidiemöten. Till styrelsesammanträdena kallas förutom ledamöter även suppleanter och representanter utsedda av arbetstagarorganisationerna, men de har inte rösträtt.

Uppsalahems vd är, med stöd av tjänstemän i bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden. Vid styrelsemötet då årsredovisningen fastställs redogör bolagets revisorer för sina iakttagelser från förvaltnings- och bokslutsrevisionen.

 

Uppsalahems styrelse

ELNAZ ALIZADEH (S)

Ordförande och ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

ROLF SAMUELSSON (MP)

Förste Vice Ordförande

 Ladda ner högupplöst bild

ROBIN KRONVALL (M)

Andre Vice Ordförande

 Ladda ner högupplöst bild

CIA GAD BÖCKMAN (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

CHRISTINA JUTTERSTRÖM (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

JENNY HENNERFORS (V)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Harald Klomp (KD)

Harald Klomp (KD)

Ledamot

JOAKIM HOLMERTZ (C)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

MAGNUS MALM (SD)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

ANDERS WESTERLIND (L)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

OLA LINDBERG (UP)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

ANNIE LARSSON (V)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

KRISTINA BORODINA (M)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

Rasmus Sörensen (S)

Suppleant

MATTIAS TEGEFJORD

VD

 Ladda ner högupplöst bild

Arbetstagarrepresentanter

Kim Nilsson

Ledamot, Fastighetsanställdas förbund

Beatrice Haglund

Ledamot, Vision

Hellin Brink

Suppleant, Vision