Ja, över åren har materialet i elinstallationerna åldrats och kablar blir hårda och spricker det innebär att de inte längre skyddar vid beröring. Renoveringar av äldre elsystem, kan ske i samband med en större renovering av ett helt hus eller som en enskild insats om elanläggningen bedöms vara i så dåligt skick att det är fara för person och egendom.

Vid en el-renovering byter vi ut den gamla elcentralen mot en ny. Alla el, elkablar byts ut, både i väggarna och de kablar som du ser även lamputtag, strömbrytare och doslock byts ut.  När det här jobbet genomförs så blir det alltid lite skador på målning och tapeter på grund av att de nya uttagen inte är exakt likadana som de gamla.