Om det saknas en nyckel den dag du ska flytta så gör vi ett cylinderbyte som du måste  betala, kostanden kommer på en faktura och beroende på vilken typ av lås du tappat nyckeln till, det kommer att kosta från 1000-3000 kronor. Kontakta Certego med dina frågor.