Om du saknar en nyckel den dag du ska flytta så gör vi ett cylinderbyte som du som hyresgäst måste betala. Kostnaden betalar du direkt till Certego. Beroende på antal låscylindrar som hör till din lägenhet kommer låsbytet att kosta ca 2200-6000 kronor.