Barn och unga som finns på gården har rätt att visats på gården liksom alla andra. Om det skulle uppstå slagsmål eller om du skulle utsättas för trakasserier eller hot kan du anmäla detta till polisen. Om ungdomarna bara hänger där finns det inget skäl att vidare anmäla detta.