Ja, du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt hos Uppsalahem har under vissa förutsättningar möjlighet att byta bostad med någon annan som vill byta lägenhet med dig. Du behöver tillstånd från oss innan du kan genomföra ett bostadsbyte.

Om du vill byta bostad får du på egen hand hitta en eller flera bytesparter. För att få byta bostad måste alla bytesparter bott i sin nuvarande bostad under minst ett år.

Alla personer som är inblandade i bytet måste också ha beaktansvärda skäl för bytet. Beaktansvärda skäl för bostadsbyte kan exempelvis vara förändrade familjeförhållanden eller väsentligt förändrad ekonomi. Vid ett byte bedöms varje persons skäl för sig.

Ytterligare en förutsättning för få tillstånd till ett bostadsbyte är att det nuvarande boendet har skötts. Det innebär att hyresgästen inte får ha några skulder till Uppsalahem, att hyresgästen har skött hyresbetalningarna samt att hyresgästen inte har varit föremål för några störningsärenden.