Under de här sidorna kan du hitta information om vad som gäller kring renoveringen av din lägenhet. En renovering kan ibland upplevas som ansträngande i vardagen, men vår förhoppning är att den här informationen ska förenkla och ge svar på många frågor

En renovering består av en rad olika delmoment som kan ta olika lång tid beroende på renoveringens omfattning, till exempel tillståndsgivande av bygglov, godkännande från dig som är hyresgäst, hyresförhandling och upphandlingar. 

Här kan du läsa om hur en renovering går till och hur du påverkas.