För att få el i din lägenhet behöver du teckna två abonnemang: ett för elnätet (du måste teckna med det bolaget som äger elnätet) och ett abonnemang för själva elen (då kan du välja fritt).

Vattenfall äger elnätet hos nästan alla våra fastigheter. Om du bor i Björklinge eller Bälinge är det Upplands energi som äger elnätet.

Behöver du göra en anmälan om nytt elabonnemang? Hör av dig direkt till Vattenfall på 020-82 00 00 eller Upplands energi på 018-67 84 00.

Efter att du tecknat avtal om elnätet kan du fritt köpa elavtal hos valfri elleverantör. 

Tänk på att du själv måste säga upp avtalet innan du flyttar.