Frodeparken är det första huset i Uppsala med Svanenmärkta hem. Ett Svanenmärkt hus har låg energianvändning och miljö- och hälsofarliga ämnen har uteslutits från byggmaterialet. Inomhusmiljön är bra tack vare god ventilation, låga bullernivåer och goda dagsljusförhållanden.

Vårt projekt Frodeparken är Svanenmärkt. Ett Svanenmärkt hus innebär att höga miljökrav har uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. Svanenmärkningen avser bostäderna. Licensnummer för Svanenmärkningen är 389 029.

Frodeparkens fasad täcks av 1200 solcellspaneler och är Nordens största solcellsfasad för flerbostadshus. Under 2015 producerades 80600 kWh el, vilket motsvarar 32 genomsnittliga lägenheters årsförbrukning av hushållsel.

Frodeparken har vunnit Skanskas gröna framtidspris och fått Hedersomnämnande Årets anläggning Solenergipriset 2015.

Frodeparkens miljöprofil

 • Solcellsfasad som producerar 70% av fastighetens elbehov
 • Biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme som minimerar klimatpåverkan
 • Låg energianvändning, mindre än 60 % av kraven vid nyproduktion
 • Höga miljö- och hälsokrav på byggvaror, material och kemiska produkter
 • Energisnål belysning, LED som förstahandsval där det är möjligt
 • Energimärkta (A++) vitvaror i lägenheterna
 • Snålspolande duschar, handfatsblandare och toaletter
 • Gemensam tvättstuga med energi- och vattensnåla maskiner
 • Goda källsorteringsmöjligheter i lägenheten och i husets två miljöstugor
 • Laddplats för elbil eller elcykel i källaren
 • Rökfritt bostadsområde


Pilotprojekt inspirerar till att leva klimaträtt

I pilotprojektet Klimaträtt testade hyresgäster i Frodeparken att minska sitt klimatavtryck från boende, mat, transporter och övrig konsumtion. Genom en mobilapp fick deltagarna återkoppling på hur den egna livsstilen påverkar klimatet. Läs mer om Klimaträtt här.