Ett till år av siffror och händelser på Uppsalahem finns nu sammanfattat i årets årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Vad hände förra året på Uppsalahem? Det som de flesta kommer förknippa 2021 med är Corona. Där gjorde vi massor av insatser för att det skulle vara så säkert som möjligt både att bo och jobba hos oss. 

Men 2021 har även varit fyllt av andra händelser, hus har färdigställts, miljöcertifierats och flyttats in i av förväntansfulla hyresgäster. Uppsalahem har fått en ny social riktlinje, integrerat Studentstaden i Uppsalahems varumärke, lanserat fordonspool och mycket mer.

På hållbarhetssidan har vi satsat på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden och vi har arbetat med bikupor för att gynna den biologiska mångfalden.

När det kommer till ekonomi har vi investerat 426 mnkr i nyproduktion och renoveringar. Vi omsatte 1556 mnkr och resultatet före finansnetto blev 455 mnkr, allt enligt våra finansiella ägardirektiv.

Ett rätt händelserikt år ändå!

Hela vår års- och hållbarhetsredovisning med mycket mer information går att hitta här. Trevlig läsning!