Husen på Blodstenen är byggda på 60-talet. Det innebär att balkongerna i området har kommit i ålder för renovering.

Renoveringen av balkongerna kommer preliminärt att börja i augusti 2023 och pågå till och med 2024, renoveringen kommer att ske i två etapper. Arbetet kommer att utföras av entreprenören PEAB och deras underentreprenör Simtuna Bygg & Betong AB. Arbetet 

Preliminär tidplan för renoveringen

2023 Etapp 1 (hus 1-4, adress Blodstensvägen 1-23 ojämna gatunummer)
2024 Etapp 2 (hus 5-14, Blodstensvägen 25-41 ojämna + 2-42 jämna gatunummer)


Hur kommer renoveringen påverka dig i området?

Balkongrenoveringen kommer också att innebära en del störande och höga ljud för dig som bor i det hus där renoveringen pågår. Kanske även för dig som bor i närheten. Åtgärderna som göras på balkongerna är nya balkongplattor, nya sidoskärmar och balkongräcken. Renoveringen kommer att pågå mellan kl. 07.00-16.00 på vardagar.
 
Entreprenören som utför arbetet i området och behöver använda parkeringsplatserna (ej förhyrda) vid Blodstensvägen 1-11 och 31-41 för att ställa upp bodar och material. Detta innebär att parkeringen kommer vara stängd under den tiden renoveringen pågår.