Husen på Blodstenen är byggda på 60-talet. Det innebär att balkongerna i området har kommit i ålder för renovering.

Renoveringen av balkongerna kommer började i augusti 2023 och pågå till och med 2024, renoveringen kommer att ske i två etapper. Arbetet kommer att utföras av entreprenören PEAB och deras underentreprenör Simtuna Bygg & Betong AB.

Preliminär tidplan för renoveringen

Arbetet kommer kommer att pågå under 2024 och 2025, du kommer att få information i god tid innan vi ska renovera din balkong.

Hur kommer renoveringen påverka dig i området?

Balkongrenoveringen kommer att innebära damm och en del störande och höga ljud för dig som bor i det hus där renoveringen pågår. Ljuden kanske även når dig som bor i närheten. Renoveringen kommer att pågå mellan kl. 07.00-18.00 på vardagar.
 
Under arbetet kommer tunga fordon köra på området och barn som leker utanför huset bör därför hållas under uppsikt. Det är absolut förbjudet att beträda byggnadsställningen.
 
Entreprenören som utför arbetet i området och behöver använda parkeringsplatserna (ej förhyrda) vid Blodstensvägen 1-11 och 31-41 för att ställa upp bodar och material. Detta innebär att parkeringen kommer vara stängd under den tiden renoveringen pågår. 
 
Åtgärderna som göras på balkongerna är nya balkongplattor, nya sidoskärmar och balkongräcken. Fönster och andra byggnadsdelar som kan komma till skada under arbetet täcks med täckplast. I samband med detta låser vi balkongdörrarna med en spärrkedja som inte får brytas.

Hur påverkas grönytorna?

Buskar och träd som måste beskäras för att inte vara i vägen för byggnadsställningen eller transporter kommer att beskäras av sakkunniga i samråd med Uppsalahems representanter. Där beskärning av buskar ej är möjlig kommer dessa att flyttas tillfälligt för att sedan återplanteras när renoveringen är klar.

Vad behöver du göra när vi kommer till dig

I god tid innan arbetet kommer du få information om när arbetet kommer att utföras. Du kommer då behöva plocka bort alla lösa föremål på balkongen så som möbler, balkonglådor, fågel-/kattnät med mera.

På grund av vibrationer under renoveringen bör saker så som blomkrukor, speglar, tavlor, lampor, TV apparater med mera, som är känsliga flyttas från ytterväggen när bilningen pågår.

Övergripande beskrivning av åtgärder som ska utföras, i ungefärlig ordningsföljd:

 • Etablering av materialupplagsplats och personalbod
 • Beskärning/föryngring/flytt av buskar och träd där det är aktuellt
 • Montering byggställning längs med huskropp
 • Uppsättning av täckplast samt montering spärrkedja
 • Demontering räcken, tak och skärmväggar
 • Bilning av balkongplatta
 • Tillverkning av ny balkongplatta i flera omgångar
 • Montering av nya skärmväggar och tak
 • Målning
 • Montering nya balkongräcken
 • Demontering byggställning
 • Eventuella efterarbeten
 • Tid för myndighetsbeslut och tillstånd (interimistiskt slutbesked) att få börja använda balkongen igen

Vid frågor kontakta:

Kontakta Uppsalahems kundtjänst för frågor rörande ditt boende eller för frågor om renoveringen Janne Aronsson, Platschef - Simtuna, jan@simtuna.se