Det är många saker som ska finansieras med hjälp av hyran. Allt från första spadtag till skötsel av gemensamma utrymmen. Niosha Baghaei, bygg- och fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem reder ut vad som bekostas av lägenhetshyran.

Utöver alla kostnader för att bygga ett hus så tillkommer det daglig skötsel och mindre reparationer, de räknas också in i hyran för att allt ska gå runt.

– Det är väldigt viktigt för oss att tänka långsiktigt och bygga för framtiden. Därför har vi högt ställda krav på oss själva vad gäller bland annat energiförbrukning och miljökrav. Vi ska arbeta för en bra boendemiljö där man som hyresgäst kan känna sig trygg hemma, säger Niosha Baghaei.

Men för att ha möjlighet att bygga hållbara och miljösmarta hem behöver bygget av fastigheten eller kvarteret finansieras.

– Hyran ska täcka upp för kostnaderna för att utveckla och producera ett kvarter eller bostad. Vi tar lån för att bygga och det innebär att vi måste få täckning för räntor och amorteringar. Uppsalahem tar hand om sina byggnader varje dag året runt. (Se diagram för kostnad kr/kvm/år) Trappor städas, gårdar pysslas om, fastighetstekniker rycker ut och fixar läckande kranar och byter trasiga kylskåp. Och ibland behövs större åtgärder för att hålla husen i gott skick och även dessa kostnader ska rymmas inom hyran.

– All drift och allt underhåll ska täckas upp av hyran. Enligt allbolagen ska alla projekt bära sig själva. Det innebär att vi inte kan finansiera ett byggprojekt med försäljning av ett annat. Vi kan alltså inte sälja mark någonstans och sedan finansiera en ny byggnad via den.

Det går alltså inte att ta höga hyror på ett ställe för att ha låga hyror på ett annat?

– Alla kostnader för ett projekt från markarbete, att lägga grunden, resa stommen, att projektera, drifta och underhålla, till att låna och amortera ska bäras upp med hyran. När vi förhandlar hyran med hyresgästföreningen  presenterar vi alla våra kostnader och sedan kommer vi överens om hyran för en bostad. Ett annat sätt för Uppsalahem att bygga för framtiden är att satsa på hållbara och innovativa byggmaterial och ny teknik. Kostnaden för bygget kan bli högre men i det långa loppet blir investeringen lönsam – både för hyresgästen och för naturen. Uppsala kommun har som mål att bli fossilfri och delvis klimatneutral fram till 2030 och en stor del för att uppnå målen är att bygga samt renovera hållbart med fokus på miljö och människan.