Där du bor har du kanske ett cykelgarage eller ett cykelställ för alla cyklar. Tyvärr blir många cyklar bortglömda eller lämnade av en och annan anledning. För att dessa cyklar inte ska stå i vägen gör man då och då cykelrensningar i staden, så är även fallet hos oss. Vår cykelrensning sker mellan augusti och september.

Visste du att man bara får ha cykeln parkerad på samma plats fem veckor på cykelparkeringen vid tågstationen? Efter det tas den omhand och efter de 4 månaderna hamnar den hos Cykelverkstaden på Jobbcenter.

När gör vi cykelrensningar?

Vi börjar alltid med att avisera att vi ska göra en cykelrensning. Efter det kan man se de lila lapparna ”Är den här din?” på cyklarna. I de flesta fall kommer ägaren efter ett tag och tar bort lappen för att visa att cykeln används men på andra cyklar sitter lappen kvar. När lappen har fått sitta kvar 4 veckor är det dags för oss att hämta den.

När vi hämtat upp cyklar som fortfarande har cykelrensningslapparna kvar, dokumenterar vi noga varje cykel och ställer dem sedan i ett förvaringsrum. Alla omhändertagna cyklar anmäls till polisen och skulle någon sakna sin cykel är det bara att ringa dit. Vi förvarar cyklarna under 4 månader och har ingen frågat efter sin cykel till dess räknas det som att cykeln inte har någon ägare.

Vad händer då med cyklarna som ingen hämtar?

För inte så länge sedan började vi ett samarbete med Kåbo cykelverkstad i Uppsala. När de fyra månaderna är slut kommer de och hämtar upp cyklarna så att våra förvaringsförråd är tomma och redo för nya övergivna cyklar vid nästa cykelrensning.