När hösten kommer kan det kännas kallare i din bostad. På många element sitter det en termostat som känner av värmen i lägenheten så att det alltid ska vara 20 grader. 

Om temperaturen i din lägenhet understiger 20 grader så kommer vi självklart ut och hjälper dig.

Temperaturen i din bostad ska vara 20 grader. I seniorbostäder, med ett särkskilt +55 kontrakt, ska temperaturen istället vara 22 grader. Känns det kyligt hemma? Börja med att göra en egen värmemätning, innan du felanmäler. 

Under vår, sommar och tidig höst är det på grund av den varma utetemperaturen ofta mer än 20 grader inomhus. Detta trots att någon värme inte tillförs från elementen. Vid snabba väderomslag och under senhösten/vintern, när temperaturen ute sjunker och uppvärmningen istället sätter igång, så märker man av temperatursänkningen extra väl.

KALLA ELEMENT

I de flesta bostäder finns det element med en termostat som är temperaturstyrd. Det betyder att elementen anpassar sig till temperaturen i lägenheten.  När temperaturen är under 20 grader så sätter elementen igång och upplevs ljumma till varma. De ska då vara varma upptill och kallare längre ner för att få ut maximalt med värme. 

Eftersom elementen anpassar sig till temperaturen i bostaden så innebär det därmed också att när bostaden uppnått 20 grader så slår elementen ifrån och upplevs kalla. Så snart temperaturen börjar sjunka under 20 grader så startar dock elementen upp igen.

Det är därför viktigt att du gör en värmemätning i din bostad innan du felanmäler kalla element. Instruktion för hur du utför en korrekt mätning hittar du direkt nedanför. Äger du ingen termometer så kan du kostnadsfritt hämta ut en sådan på ditt närmaste områdeskontor.

Bra luft och värme i lägenheten

Känns det kallt eller kvavt i lägenheten? Hur öppnar man ventilerna och varför ska man hålla dem rena? Så gör du för att stänga värmen ute på sommaren och för att behålla den på vintern.

SÅ HÄR MÄTER DU TEMPERATUREN

Det är temperaturen mitt i rummet som ska vara 20 grader. Du ska därför utföra mätningen i ögonhöjd på en innervägg (d.v.s. en vägg mellan två rum och utan fönster). Termometern ska placeras minst 1 meter in från yttervägg. Är temperaturen 20 grader (+/- 1 grad vid väderomställningar) så är det i regel inget fel. Skulle temperaturen däremot understiga 20 grader så ska du göra en felanmälan till ditt närmaste områdeskontor.

Klä dig efter temperatur 

Eftersom den mesta energin lämnar vår kropp genom huden så spelar vilka kläder du har på dig, en viktig roll. Kläderna producerar inte själv någon värme, men de hindrar värmen från att lämna kroppen. Om du upplever att 20 grader är för kallt så kan det bero på att du inte har tillräckligt mycket kläder på dig. Också aktivitetsnivå, lufthastighet och luftens fukthalt roll.

Kallt ute, kallt inne

Under vår, sommar och tidig höst när det är varma och soliga dagar är det oftast varmare än 20ºC i lägenheten utan att det tillförs någon värme. När det sedan blir kallt ute och värmen går igång så regleras temperaturen för att hållas till 20 grader, vilket gör att det kan upplevas kallare. Oavsett temperatur ute kommer dina element att sätta igång om temperaturen i bostaden går under 20 grader och stängas av när det är uppnått. 

Snabba tips

  • Möblera om! så att det till exempel inte står en soffa eller hänger gardiner framför elementet eftersom det hindrar den varma luften från att spridas i lägenheten.
  • När du vädrar din lägenhet är det bäst att göra det med tvärdrag i några minuter, ha inte ett fönster på glänt hela tiden.