Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset och att du har rätt skydd i din lägenhet.

Det är mysigt med levande ljus, men se till att inte lämna ljusen utan uppsikt.

I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du brandvarnare måste du göra en felanmälan. De brandvarnare som används reagerar även på fukt. Det kan göra att brandvarnaren går igång om du duschat väldigt varmt och sedan öppnar dörren till ditt badrum.

Som ansvariga för våra hyresgästers trygghet och säkerhet är Uppsalahem tvungna att rensa undan och ta rätt på alla saker som står i trapphusen i våra fastigheter. Uppsalahem följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regler, som gör gällande att utrymningsvägar (trapphus och källargångar) inte får användas som förvaringsplats. Dels kan sakerna, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset med giftig rök, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Förvara inte i trapphuset

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset. På grund av brandrisk och framkomlighet är det inte tillåtet att ha dörrmatta, blomkrukor, cyklar, mopeder, motorcyklar, barnvagnar eller annat som hindrar för utryckningspersonal att ta sig fram vid en eventuell utryckning eller brand.

Så undviker du en brand

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Var noga med att släcka alla ljus, låt inga ljus stå och brinna i rum där du inte är
  • Se till att alla elsladdar är hela

Om det börjar brinna
Om en brand skulle bryta ut är det viktigt att utrymningsvägarna är fria. Den ordning som rekommenderas finner du nedan. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.