I samverkan med kommunen, andra fastighetsägare och aktörer satsar vi mycket på på att öka tryggheten i hus och hem.

Trygga och säkra områden är en förutsättning för ett trivsamt och fungerande boende och är ett områden som prioriteras högt hos oss.