I samverkan med kommunen, andra fastighetsägare och andra aktörer satsar vi mycket på insatser för att minska social oro i våra områden.

Trygga och säkra områden är en förutsättning för ett trivsamt och fungerande boende och är ett områden som prioriteras högt hos oss.