Uppsalahem har i dagsläget kamerabevakning i ett antal områden.

Kameror finns uppsatta runt om i våra områden.

Kamerabevakning är aldrig ett förstahandsalternativ utan kameror sätts upp för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Behovet av kamera utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kameran så tas den ner. Inspelat material sparas fyra veckor innan det raderas och det inspelade materialet är bara tillgängligt för ett fåtal medarbetare. För mer information om hur Uppsalahem hanterar personuppgifter hittar du här.