Uppsalahems planeringsprocess för renovering av fastigheter såväl som byggnation av nya lägenheter inom området Eriksberg började för mer än fem år sedan. Processen har dragit ut på tiden, vilket har gjort att inte ens Uppsalahem har varit förvissade om när vi ska kunna starta projektet.

Klicka här för att se större karta

Men nu kan vi äntligen presentera en preliminär tidsplan för renoveringarna. Renoveringarna planeras att påbörjas under hösten 2018 och starta på Marmorvägen 9 A och B. Sedan fortsätter renovering av våra fastigheter på Granitvägen. Renovering i övriga områden ligger längre fram i tid. Se preliminära tidsplaner för övriga området på kartan.

Vad innebär en renovering?

Just nu pågår ett arbete med att göra bedömningar på omfattningen av renoveringsbehoven av fastigheterna inom Eriksberg. Behoven är väldigt olika för olika hus. Det vi vet är att renoveringarna kommer att innebära att Uppsalahem måste följa de lagkrav som finns idag bland annat när det gäller ljudisolering, tillgänglighet, och energianvändning. Renoveringen kommer också att innebära att Uppsalahem åtgärdar de behov som gör att fastigheten byggnadstekniskt håller i ytterligare 50 år.

Vad innebär renoveringen för hyresgästernas hem?

Hur mycket åtgärder och renoveringar som behöver göras i fastigheterna påverkar i sin tur hur mycket förändringar som behöver göras i lägenheterna. Uppsalahem kommer inte att renovera mer än vad som krävs. I samband med renoveringen så kommer hyresgästerna att få möjligheter att göra vissa val. Vi återkommer med mer information om detta när din fastighet står på tur att renoveras.

Vad innebär renoveringen för hyresgästerna?

De hyresgäster som bor i den etapp där vi ska renovera kommer att få all information som behövs utav våra ombyggnadssamordnare, som man har kontakt med under hela renoveringen. Ombyggnadssamordnarna hjälper även till med andra praktiska frågor.