Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
32 4 rok 13 347 kr/månad 2018-10-18 2019-03-22 Pdf
33 2 rok 8 587 kr/månad 2018-10-18 2019-03-22 Pdf
34 1 rok 6 347 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
35 2 rok 8 587 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
36 2 rok 8 120 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
37 4 rok 13 347 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
38 2 rok 8 587 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
39 2 rok 8 120 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
40 4 rok 13 347 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
41 2 rok 8 587 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
42 2 rok 8 120 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf
43 4 rok 13 347 kr/månad  2018-10-18 2019-03-22 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.