Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
95 2 rok 9 613 kr/månad 2018-05-10 2018-11-23 Pdf
96 3 rok 11 013 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
97 5 rok 14 467 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
98 VISNINGSLÄGENHET 3 rok 10 733 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
99 3 rok 11 013 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
100 5 rok 14 467 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
101 3 rok 10 733 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
102 3 rok 10 827 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
103 3 rok 11 013 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
104 5 rok 14 467 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
105 3 rok 10 733 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
106 3 rok 10 827 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
107 3 rok 11 013 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
108 2 rok 6 907 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf
109 3 rok 10 827 kr/månad  2018-05-10 2018-11-23 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.