Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
1 2 rok 8 120 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
2 3 rok 11 293 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
3 2 rok 8 120 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
4 3 rok 11 293 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
5 2 rok 8 120 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
6 3 rok 11 293 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
7 2 rok 8 120 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
8 3 rok 11 293 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf
9 2 rok 8 120 kr/månad 2019-02-21 2019-06-14 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.