Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
10 6 rok 18 667 kr/månad 2019-01-24 2019-05-24 Pdf
11 2 rok 8 773 kr/månad 2019-01-24 2019-05-24 Pdf
12 2 rok 8 773 kr/månad 2019-01-24 2019-05-24 Pdf
13 4 rok 13 160 kr/månad 2019-01-24 2019-05-24 Pdf
14 2 rok 8 773 kr/månad 2019-01-24 2019-05-24 Pdf
15 4 rok 13 160 kr/månad  2019-01-24 2019-05-24 Pdf
16 2 rok 8 773 kr/månad  2019-01-24 2019-05-24 Pdf
17 4 rok 13 160 kr/månad  2019-01-24 2019-05-24 Pdf
18 2 rok 8 773 kr/månad  2019-01-24 2019-05-24 Pdf
19 4 rok 13 160 kr/månad  2019-01-24 2019-05-24 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.