Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
20 4 rok 13 160 kr/månad 2018-11-22 2019-04-26 Pdf
21 2 rok 8 587 kr/månad 2018-11-22 2019-04-26 Pdf
22 1 rok 6 347 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
23 2 rok 8 587 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
24 2 rok 8 120 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
25 4 rok 13 160 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
26 2 rok 8 587 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
27 2 rok 8 120 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
28 4 rok 13 160 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
29
2 rok 8 587 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
30 2 rok 8 120 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf
31 4 rok 13 160 kr/månad  2018-11-22 2019-04-26 Pdf


* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.