Du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt hos Uppsalahem har under vissa förutsättningar möjlighet att byta bostad med någon annan. Du behöver tillstånd från oss innan du kan genomföra ett bostadsbyte. Ett bostadsbyte inom Uppsalahem kan du ansöka om via ett formulär på Mina sidor. Du kan även lämna in en blankett till oss om bostadsbyte inom Uppsalahem, utanför Uppsalahem och flerbostadsbyte.

Förutsättningar för bostadsbyte

Om du vill byta bostad får du på egen hand hitta en eller flera bytesparter. För att vi ska kunna godkänna din ansökan om bostadsbyte krävs att du har ett beaktansvärt skäl för bytet samt att du har skött ditt nuvarande boende. Det innebär att du inte får ha några skulder till Uppsalahem, du måste ha skött dina hyresbetalningar under de senaste 12 månaderna och du får inte ha varit föremål för några störningsärenden. 

För att få byta bostad krävs det som regel att hyresgästen har bott i lägenheten under minst ett år och att hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Beaktansvärda skäl för bostadsbyte kan exempelvis vara förändrade familjeförhållanden eller väsentligt förändrad ekonomi. Intyg som styrker skälet ska bifogas till ansökan.

Vid ett byte bedöms varje persons skäl för sig. Det innebär att samtliga bytesparter måste ha bott i lägenheten under minst ett år och ha beaktansvärda skäl för att få byta.

En förutsättning för att en hyresgäst ska kunna få tillstånd till ett bostadsbyte är att det nuvarande boendet har skötts. Det innebär att hyresgästen inte får ha några skulder till Uppsalahem, att hyresgästen har skött hyresbetalningarna samt att hyresgästen inte har varit föremål för några störningsärenden.

Bytesparten får inte ha betalningsanmärkningar av betydelse eller skulder.

Om någon av bytesparterna har ett kontrakt med särskilda villkor måste även den nya hyresgästen uppfylla dessa. Avser hyreskontraktet exempelvis en ungdomslägenhet måste den nya hyresgästen uppfylla ålderskravet på att vara max 26 år.

Ansöka om bostadsbyte

Du har möjlighet att ansöka om bostadsbyte med annan hyresgäst hos Uppsalahem, en hyresgäst som bor hos en annan hyresvärd eller med flera andra hyresgäster (flerpartsbyte). För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras måste alla bytesparter godkännas för bytet.

Om du vill genomföra ett bostadsbyte behöver du och din bytespart skicka in en ansökan till oss. Handläggningstiden är ca 2-3 månader från det att vi har fått in en komplett ansökan. Därför är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan önskat datum för bytet.

Besiktning

I samband med bostadsbyte gör Uppsalahem alltid en besiktning av bostaden. Eventuella skador i bostaden ska ersättas eller åtgärdas innan bytet kan genomföras.

Observera

Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning för ett bostadsbyte. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Misstanke om brott kommer att polisanmälas. Om ersättning är inblandat i ett bostadsbyte riskerar dessutom båda parterna att bli av med sin bostad.

Syftet med ett byte ska vara att samtliga bytesparter har för avsikt att nyttja den nya bostaden för stadigvarande och permanent boende. Om den ena parten inte bosätter sig i den nya bostaden eller kort tid efter att bytet har genomförts säger upp kontraktet riskerar även den andra parten att bli av med sitt kontrakt.