Du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt hos Uppsalahem har under vissa förutsättningar möjlighet att byta bostad med någon annan. Du behöver tillstånd från oss innan du kan genomföra ett bostadsbyte.

Förutsättningar för bostadsbyte

Om du vill byta bostad får du på egen hand hitta en eller flera bytesparter. För att vi ska kunna godkänna din ansökan om bostadsbyte krävs att du har ett beaktansvärt skäl för bytet samt att du har skött ditt nuvarande boende. Det innebär att du inte får ha några skulder till Uppsalahem, du måste ha skött dina hyresbetalningar under de senaste 12 månaderna och du får inte ha varit föremål för några störningsärenden. Du kan läsa mer om vad beaktansvärda skäl betyder på ansökningsblanketten för bostadsbyte.

Ansöka om bostadsbyte

Om du vill genomföra ett bostadsbyte behöver du och din bytespart skicka in en ansökan till oss. Handläggningstiden är ca 2-3 månader från det att vi har fått in en komplett ansökan. Därför är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan önskat datum för bytet.

Vem kan du byta med?

Du har möjlighet att ansöka om bostadsbyte med annan hyresgäst hos Uppsalahem, en hyresgäst som bor hos en annan hyresvärd eller med flera andra hyresgäster (flerpartsbyte). För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras måste alla bytesparter godkännas för bytet, vid flerpartsbyte måste byteskedjan vara obruten.