Du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt hos Uppsalahem har under vissa förutsättningar möjlighet att byta bostad med någon annan som vill byta lägenhet med dig. Du behöver tillstånd från oss innan du kan genomföra ett bostadsbyte.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTADSBYTE

Om du vill byta bostad får du på egen hand hitta en eller flera bytesparter. För att få byta bostad måste alla bytesparter bott i sin nuvarande bostad under minst ett år.

Alla personer som är inblandade i bytet måste också ha beaktansvärda skäl för bytet. Beaktansvärda skäl för bostadsbyte kan exempelvis vara förändrade familjeförhållanden eller väsentligt förändrad ekonomi. Vid ett byte bedöms varje persons skäl för sig.

Ytterligare en förutsättning för få tillstånd till ett bostadsbyte är att det nuvarande boendet har skötts. Det innebär att hyresgästen inte får ha några skulder till Uppsalahem, att hyresgästen har skött hyresbetalningarna samt att hyresgästen inte har varit föremål för några störningsärenden.

Om en hyresgäst som i dagsläget inte hyr av Uppsalahem ska byta till en lägenhet hos oss måste den uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

Om någon av bytesparterna har ett kontrakt med särskilda villkor måste även den nya hyresgästen uppfylla dessa. Avser hyreskontraktet exempelvis en ungdomslägenhet måste den nya hyresgästen uppfylla ålderskravet på att inte fyllt 27 år vid ansökningstillfället.

ANSÖKAN

För ett bostadsbyte med en annan hyresgäst inom Uppsalahem kan ni ansöka via ett formulär på Mina sidor. Du kan även lämna in en blankett till oss vid bostadsbyte inom Uppsalahem. Vid byte med annan hyresvärd och flerpartsbyte behöver en blankett lämnas in till både oss och den andra hyresvärden. För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras måste alla bytesparter godkännas för bytet.

Handläggningstiden är ca 2-3 månader från det att vi har fått in en komplett ansökan. Därför är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan önskat datum för bytet. Tillsammans med ansökan ska du skicka med intyg som styrker dina skäl för bytet.

BRA ATT VETA

I samband med bostadsbyte gör Uppsalahem alltid en besiktning av bostaden. Eventuella skador i bostaden ska ersättas eller åtgärdas innan bytet kan genomföras.

Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning för ett bostadsbyte. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Misstanke om brott kommer att polisanmälas. Om ersättning är inblandat i ett bostadsbyte riskerar dessutom båda parterna att bli av med sina hyreskontrakt.

Syftet med ett byte ska vara att samtliga bytesparter har för avsikt att nyttja den nya bostaden för stadigvarande och permanent boende. Om den ena parten inte bosätter sig i den nya bostaden eller kort tid efter att bytet har genomförts säger upp kontraktet riskerar även den andra parten att bli av med sitt hyreskontrakt.

Parkeringsplatser/garage

Parkeringsplatser/garage upphör samtidigt som lägenhetskontraktet upphör vid byte. Det går i de flesta fall inte att behålla parkeringsplats eller byta den när man byter lägenhet. Vi tittar på vad som är möjligt i varje enskilt fall när ansökan skickas in så hör med oss om du har särskilda önskemål om din parkeringsplats eller garage.