Det är viktigt att vi återvinner det material som vi inte längre har någon nytta av. Genom att göra det minskar vi på mängden resurser som krävs för att producera nytt material.

Miljöstugor finns i alla våra bostadsområden, där kan du sopsortera och återvinna ditt avfall. Se efter i just din miljöstuga vilka återvinningskärl som finns.

Har du frågor om din miljöstuga kan du vända dig till vårt kundcenter.

Läs mer

Här kan ta del av tips om hur du källsorterar, läs mer.