Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. Hos oss är rummen spridda i olika typer av byggnader. Nedan finns en lista över skyddsrum som finns i just ditt område.

Områdesnamn Fastighetsnummer Adress
Toven 038 Kungsgatan 23
Toven 038 Kungsgatan 23
Sverre 133 Hj Brantingsgatan 2
Gudrun 160 Kungsängsgatan 33 B
Gudrun 160 Kålsängsgränd 4 C
Gudrun 160 Kålsängsgränd 4 C
Einar 132 Vaksalagatan 22 c
Kvarngärdet 053 Kvarnängsgatan 7
Kvarngärdet 054 Kvarnskogatan 8
Kvarngärdet 057 Liggargatan 4
Kvarngärdet 059 Löpargatan 4
Kvarngärdet 063 Kvarnbacksgatan 8
Kvarngärdet 055 Kvarnskogatan 4
Kvarngärdet 058 Trattgatan 4
Kvarngärdet 060 Skruvgatan 4
Kvarngärdet 061 Lurgatan 4
P-hemmet 206 Lännaholm
Sala backar 039 Källparksgatan 11b
Sala backar 039 Källparksgatan 13a
Sala backar 039 Källparksgatan 13c
Sala backar 039 Källparksgatan 3
Sala backar 039 Källparksgatan 5a
Sala backar 039 Källparksgatan 5d
Sala backar 039 Salabacksgatan 25
Sala backar 039 Salabacksgatan 33
Sala backar 039 Salabacksgatan 35
Sala backar 039 Salabacksgatan 41
Sala backar 039 Skomakargatan 14
Sala backar 039 Skomakargatan 18d
Sala backar 039 Skomakargatan 20a
Sala backar 039 Skomakargatan 20c
Sala backar 039 Skomakargatan 20f
Sala backar 039 Skomakargatan 6a
Sala backar 039 Skomakargatan 6d
Sala backar 039 Skomakargatan 8
Gröna gatan 049 Brantingstorget 13
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 10
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 12
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 13 D
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 14
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 16
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 18
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 2
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 20
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 22 D
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 24 D
Gröna gatan 050 Gröna Gatan 24 E
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 4
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 6
Gröna gatan 049 Gröna Gatan 8
Gröna gatan 050 Johannesbäcksgatan 48
Gröna gatan 050 Johannesbäcksgatan 50
Gröna gatan 050 Johannesbäcksgatan 54
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 56 B
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 58
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 62
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 66
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 68
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 70
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 74
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 78
Gröna gatan 052 Johannesbäcksgatan 78
Arkitekten 051 Apelgatan 15 A
Arkitekten 051 Apelgatan 17b
Arkitekten 051 Apelgatan 19b
Arkitekten 051 Apelgatan 21
Arkitekten 051 Verkmästargatan 4b
Arkitekten 051 Verkmästargatan 6 F
Arkitekten 051 Verkmästargatan 6c
Sala backar 040 Lästmakargatan 11
Sala backar 040 Salabacksgatan 13
Sala backar 040 Salabacksgatan 23
Sala backar 040 Skomakargatan 1
Sala backar 040 Skomakargatan 3b
Sala backar 040 Skomakargatan 7
Slavsta 105 Klarbärsgatan 62
Slavsta 105 Klarbärsgatan 82

Var hittar jag mer information?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om skyddsrum på deras hemsida. De har även en karta där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns.