Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. Hos oss är rummen spridda i olika typer av byggnader. Nedan finns en lista över skyddsrum som finns i just ditt område.

Områdesnamn Fastighetsnummer Adress
August Södermans väg jämna 097 August Södermans Väg 10-14
August Södermans väg jämna 097 August Södermans Väg 10-14
August Södermans väg jämna 097 August Södermans Väg 32
Rangström 096 August Södermans Väg 2-4
Rangström 096 August Södermans Väg 2-4
Rangström 096 Rangströms Väg 11
Rangström 096 Rangströms Väg 9
August Södermans väg udda 098 August Södermans Väg 67
August Södermans väg udda 098 August Södermans Väg 67
Petterson Berger jämna 101 Peterson-bergers Väg 94
Petterson Berger jämna 101 Peterson-bergers Väg 98
Petterson Berger udda 100 Peterson-bergers Väg 51
Petterson Berger udda 100 Peterson-bergers Väg 55
Petterson Berger udda 100 Peterson-bergers Väg 87
Stenhammar Blomdahl 099 Blomdahlsvägen 11
Stenhammar Blomdahl 099 Stenhammars Väg 2
Stenhammar Blomdahl 099 Stenhammars Väg 4
Jenny Lind 114 Jenny Linds Väg 19
Jenny Lind 114 Jenny Linds Väg 34
Jenny Lind 114 Jenny Linds Väg 63
Oskar Arpis 115 Oskar Arpis Väg 29
Oskar Arpis 115 Oskar Arpis Väg 55
Flöjten 120 Flöjtvägen 66
Dirigenten 119 Dirigentvägen 44
Dirigenten 119 Dirigentvägen 79
Solisten 116 Solistvägen 31
Kronåsen 171 Ulleråker
Blå Jungfrun 158 Hollandsresan 1
Blå Jungfrun 158 Hollandsresan 3
Blå Jungfrun 158 Ölandsresan 2
Blå Jungfrun 158 Ölandsresan 38
Renblomman 154 Lapplandsresan 27
Renblomman 154 Lapplandsresan 51
Gotlandsresan 157 Gotlandsresan 35
Gotlandsresan 157 Gotlandsresan 35
Gotlandsresan 156 Gotlandsresan 98
Gotlandsresan 156 Gotlandsresan 98

Var hittar jag mer information?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om skyddsrum på deras hemsida. De har även en karta där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns.