Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. Hos oss är rummen spridda i olika typer av byggnader. Nedan finns en lista över skyddsrum som finns i just ditt område.

Områdesnamn Fastighetsnummer Adress
Kullerstenen 180 Stenhagsvägen 129
Kullerstenen 180 Stenhagsvägen 131
Lasseby 001 Birkagatan 10
Lasseby 001 Birkagatan 16
Lasseby 001 Birkagatan 20
Lasseby 001 Birkagatan 24
Moränen 021 Granitvägen 10
Moränen 021 Granitvägen 12
Moränen 020 Granitvägen 4
Moränen 020 Granitvägen 6
Moränen 020 Granitvägen 8
Marmorn Kalkstenen 022 Marmorvägen 11 B
Marmorn Kalkstenen 022 Marmorvägen 11 D
Marmorn Kalkstenen 022 Marmorvägen 7
Marmorn Kalkstenen 022 Marmorvägen 9
Marmorn Kalkstenen 023 Marmorvägen 1
Marmorn Kalkstenen 023 Marmorvägen 3
Marmorn Kalkstenen 023 Marmorvägen 5
Marmorn Kalkstenen 024 Marmorvägen 10
Marmorn Kalkstenen 024 Marmorvägen 14
Marmorn Kalkstenen 024 Marmorvägen 8
Täljstenen 006 Täljstensvägen 1
Täljstenen 006 Täljstensvägen 3
Täljstenen 006 Täljstensvägen 5
Täljstenen 007 Täljstensvägen 2
Täljstenen 007 Täljstensvägen 4
Täljstenen 007 Täljstensvägen 6
Täljstenen 008 Täljstensvägen 10
Täljstenen 009 Täljstensvägen 14
Täljstenen 010 Täljstensvägen 11
Täljstenen 010 Täljstensvägen 7
Täljstenen 010 Täljstensvägen 9
Nordkalotten 015 Vänortsgatan 27
Nordkalotten 015 Vänortsgatan 57
Nordkalotten 015 Vänortsgatan 97
Fredriksberg 014 Vänortsgatan 57
Håga 186 Hågavägen 188
Håga 186 Hågavägen 188
Haubitsen 003 Döbelnsgatan 16C
Haubitsen 003 Döbelnsgatan 18B
Haubitsen 003 Döbelnsgatan 20C
Haubitsen 003 Döbelnsgatan 8 B
Blenda 034 Repslagargatan 7 K
Blenda 034 Timmermansgatan 5 D
Tuna backar 028 Folkungagatan 30 B
Tuna backar 028 Folkungagatan 32 B
Tuna backar 028 Folkungagatan 34 B
Tuna backar 026 Folkungagatan 21 a
Tuna backar 026 Folkungagatan 21 d
Tuna backar 026 Folkungagatan 23
Tuna backar 026 Folkungagatan 23 d
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 1
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 10
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 15
Tuna backar 026 Tuna Backars gård 16
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 17
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 18
Tuna backar 026 Tuna Backars Gård 6
Tuna backar 026 Tunagatan 14
Tuna backar 026 Tunagatan 22
Tuna backar 026 Tunagatan 4
Tuna backar 026 Väpnargatan 16
Tuna backar 026 Väpnargatan 18
Tuna backar 026 Väpnargatan 2
Tuna backar 026 Väpnargatan 24
Tuna backar 026 Väpnargatan 8

Var hittar jag mer information?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om skyddsrum på deras hemsida. De har även en karta där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns.