När en bostad har hög tillgänglighet så får bostaden en T-märkning.

En bostad får bara en T-märkning om bostaden ligger i markplan, att det till entrén eller hissen finns max ett trappsteg, bostaden har inga eller låga trösklar och att bostaden har badrum, där man kan komma in och vända med rullator.

Du ser om en bostad är T-märkt i faktarutan på den publicerade bostaden under sök ledigt.