Den här bokningen är bindande. Vi går igenom din bokning och skickar ett kontrakt till dig när den har blivit godkänd. Moms (25 procent) för parkeringsplatser tillkommer för dig som har ett bostadskontrakt som inte ligger i närområdet till parkeringsplatsen. Moms tillkommer även om du inte har ett befintligt bostadskontrakt hos Studentstaden eller hos Uppsalahem.

Gunsta Villaväg 18

  • P-plats motorvärmare
  • Hyra 317 kr/mån
Objektnummer 0674-802-00-8018