På flyktingförläggningar runt om i Sverige väntar tusentals människor som fått permanent uppehållstillstånd på att starta ett nytt liv. Men för att komma vidare behövs en bostad, något som försvåras av den stora bostadsbrist som finns i många delar av Sverige. 

Uppsala kommun, Uppsalahem, Rikshem och Studentstaden har därför tagit ett gemensamt beslut – att öronmärka bostäder till flyktingar med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Europa befinner sig i en av de värsta flyktingkriserna i modern tid och Sverige har blivit tillflyktsort för många som är på flykt. Migrationsverket har i dagsläget svårt att ens erbjuda tak över huvudet för nyanlända flyktingar. En orsak är att många platser på flyktingförläggningarna upptas av personer som redan fått permanent uppehållstillstånd, men som inte har någonstans att ta vägen.
En av de viktigaste nycklarna för en snabb integrationsprocess är en permanent bostad – något som försvåras av bristen på lediga bostäder. Ju snabbare fler lär sig svenska, påbörjar en utbildning eller får ett jobb – desto bättre blir det för samhället i stort. 
Uppsala kommun har en skyldighet att hjälpa till med bostäder åt personer som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT.) Tillsammans med de tre största bostadsbolagen i kommunen: Uppsalahem, Rikshem och Studentstaden, gör Uppsala kommun gemensam sak och öronmärker bostäder till nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd.
- Ett Uppsala med god integration och delaktighet är en tillgång för kommunens framtid. Därför ökat vi bostadsbyggandet kraftigt i Uppsala och satsar särskilt på mindre och billiga hyresrätter.  Vi har även en konstruktiv dialog med alla bostadsbolag i kommunen och det här är ett bevis på att vi handlingskraftigt tar gemensamt ansvar för Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med övergripande ansvar för flyktingfrågor. 
 

Överenskommelsen ger minst ett hundratal bostäder under det kommande året: 

1. Uppsalahem öronmärker alla lediga korttidskontrakt till personer som fått asyl
2. Uppsalahem höjer nivån för de så kallade ”bostadssociala kontrakten” från 7 % till 10 % - totalt cirka 180 bostäder per år. Uppsala kommun ansvarar för att fördela dessa bostäder till t ex de som fått permanent uppehållstillstånd.
3. Rikshem öronmärker i ett inledande skede ytterligare ett 40-tal bostäder utöver de som redan ges som ”bostadssociala kontrakt” till Uppsala kommun.
4. Studentstaden öronmärker fem lediga bostäder/månad till Uppsala kommun för samma ändamål – med motkravet att den boende ska vara studerande. 
- Vi har alla en skyldighet att hjälpa till och Uppsalahem och Studentstaden har möjlighet att göra det. Jag är fullt medveten om att det är många i Uppsala som letar bostad, men att hjälpa dem som flytt från allt till en ny och trygg vardag, är något som vi vill göra plats för, poängterar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem. 
- För oss är det en självklart att hjälpa till. En egen bostad är nyckeln till ett nytt liv med utbildning, jobb och en tydlig plats i det svenska samhället. Som en av Uppsalas största bostadsaktörer tar vi ett viktigt lokalt samhällsansvar, säger Malin Söderman, regionchef på Rikshem. 
Bostäderna kommer att förmedlas genom Uppsala kommun med start redan under december.
 

För mer information:

 Erik Pelling, kommunalråd (S) med övergripande ansvar för flyktingfrågor i Uppsala kommun
Tel: 076-137 78 79
Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 018- 727 34 01, mikael.radegard@uppsalahem.se
Malin Söderman regionchef, Rikshem 010-70 99 208, malin.soderman@rikshem.se