Vi är oerhört stolta och glada över att Anna är en av de 101 mäktigaste personerna i Hållbarhetssverige. Det är andra året i rad organisationen Aktuell hållbarhet tar fram en lista på de personer som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.

Fantastiskt att Uppsalahems och Annas strukturerade och intensiva förändringsarbete inom hållbarhet får uppskattning genom plats på denna lista. Det är gott bevis och uppskattning över hennes fina arbete inom området. Säger Stefan Sandberg, VD Uppsalahem.

Juryns motivering lyder:

Uppsalahems hållbarhetschef Anna Freiholtz har varit starkt drivande bakom det energibesparingsarbete­ som hittills resulterat­ i att bolaget har 17 procent lägre energiförbrukning. Hon står också bakom satsningen på förnyelsebara energikällor och investering i eget vindkraftverk och egna solenergilösningar.

- Det känns mycket bra att vårt arbete på Uppsalahem uppmärksammas och uppskattas. Bostadssektorn är en viktig del i det hållbara arbetet eftersom vi får vara med och påverka allt ifrån byggmaterial, energianvändning och energikällor. Säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef.

Sedan årsskiftet har Uppsalahem en Hållbarhetsavdelning. Avdelningen arbetar med att utveckla och driva bolagets systematiska hållbarhetsarbete framåt inom områden som miljö, bostadssociala frågor och risk & säkerhet.

 

Läs hela listan: http://www.aktuellhallbarhet.se/har-ar-de-101-maktigaste-hallbarhetssverige/