Trygga och trivsamma hem är en av Uppsalahems viktigaste frågor, därför är ordning och reda i vår prioriterat. Vi arbetar målinriktat med utreda oriktiga hyresförhållanden, fusk och överhyror. Arbetet har gett resultat och under 2023 tog Uppsalahem tillbaka 102 hyresrätter, som hyrts ut utan tillstånd i andra hand.

Genom erfarenhet och dialog med polis, myndigheter och andra bostadsbolag vet vi att bostäder som till exempel hyrs ut utan tillstånd skapar otrygghet och kan vara ett tecken på kriminell verksamhet.

Att upprätthålla de lagar och regler som ligger till grund för Uppsala kommuns bostadsförmedling, vår dagliga förvaltning och ett tryggt trapphus är ryggraden i vår verksamhet. På Uppsalahem arbetar exempelvis hyresjurister, handläggare och boendekonsulenter med att utreda felaktiga hyresförhållanden.

– Det har varit några stökiga år i Uppsala, där vi har jobbat hårt för att våra hyresgäster ska känna sig trygga, trots det som händer i närområdet. Ett tryggt trapphus är en bra början och då måste vi vara stenhårda med att rätt person bor på rätt adress", säger Emelie Kurum, hyresjurist på Uppsalahem.

Den 1 oktober 2019 skärptes lagstiftningen kring andrahandsuthyrning och överhyra, sedan dess arbetar Uppsalahem målinriktat med att utreda felaktiga hyresförhållanden och överhyror och har genom åren utvecklat arbetssättet. Felaktiga hyresförhållanden innefattar allt från olovlig andrahandsuthyrning, övergiven bostad och hotellverksamhet till kriminell användning av bostaden (förvaring av droger, vapen, stöldgods). Olovlig andrahandsuthyrning går ofta hand i hand med andra brott, till exempel folkbokföringsbrott.

– På vår webbplats finns till exempel 'Hyreskollen', där både kommun och myndigheter och andrahands hyresgäster enkelt kan kontrollera den faktiska hyran för en bostad. Det är ett konkret exempel på hur vi jobbar med att stävja överhyror", fortsätter Emelie Kurum, hyresjurist på Uppsalahem.

2021 återtog Uppsalahem 51 bostäder, 2022 115 bostäder och 2023 102 bostäder. Under 2023 gjordes också en polisanmälan om överhyra. Dock är det svårt att få fram ett tillräckligt bra grundmaterial till polisen för en eventuell fällande dom.

För att öka närvaron kvällar och helger har Uppsalahem anställt områdesvärdar, som finns i bostadskvarteren efter kontorstid. De gör trygghetsvandringar i området, pratar med hyresgäster och kontrollerar att exempelvis portar går igen och att belysning fungerar i källargångar.

 

Läs mer om vårt trygghetsarbete här: Trygga och trivsamma hem

 

FAKTA: Uppsalahems arbete mot oriktiga hyresförhållanden

• Uppsalahem arbetar målinriktat och långsiktigt med oriktiga hyresförhållanden och samarbetar nära med kommun och andra myndigheter. Totalt arbetare ett 10-tal personer med frågorna. 

• Våra medarbetare inom hyresjuridik arbetar exempelvis med utredning av störningar och vanvård och driver hyresjuridiska ärenden i domstol. Medarbetarna arbetar också vräkningsförebyggande.