Utifrån förslagen från det parallella uppdraget kommer Uppsalahem i samarbete med kommunen och allmänheten ta fram de idéer som på bästa sätt kan ge förutsättningar till en attraktiv och hållbar stadsdel över tid.

Samsyn och tro på visionen skapar plattformen att våga satsa på framtidens Eriksberg. Visionen ligger till grund för allt fortsatt arbete och dialog i utvecklingen av Nya Eriksberg. Dess roll är också att vara styrande för gestaltningen av Eriksberg - från detalj till helhet, som riktning och inspiration.