Ett tekniskt fel har gjort att en del kunder som använder sig av e-faktura har fått två hyresavier avseende februari månad. Endast en av avierna ska betalas.

På grund av ett tekniskt fel har e-fakturor för hyran i februari skickats dubbelt. Felet påverkar hyresgäster som använder sig av e-faktura och gör att två avier har skickats ut. Observera att endast en av de två e-fakturorna ska betalas. Om du redan har betalt en avi kan du radera den andra. 

Vad innebär det här för dig?

Uppsalahem kan inte ta tillbaka en e-faktura som har inkommit till din bank. Du behöver själv kontakta din bank eller logga in på internetbanken och ta bort en av fakturorna.

Har du automatsignerat din e-faktura behöver du backa den. Det gör du genom att logga in på din internetbank eller kontakta bankens kundtjänst.

Om fakturan ändå blir betald två gånger kommer pengarna att betalas tillbaka till dig inom 3 bankdagar.